Aktualności

Wykonawca Robót Budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5, opracowuje specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz procedowane są zatwierdzenia Projektów Wykonawczych dróg dojazdowych.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 10.07.2020r. ok. godz. 10:00 pomiędzy m. Rynarzewo a m. Łachowo zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Ruch zostanie przełożony z obecnej DK5 na drogi dojazdowe:
Wykonawca Robót Budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5, kontynuuje prace projektowe we wszystkich branżach. Ponadto opracowywane są specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca zakończył prace nad wykonywaniem projektów profilu podłużnego drogi głównej S5 oraz zakończono proces zatwierdzania Projektów Wykonawczych dróg dojazdowych.